Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації

Немає доступних мініатюр
Дата
2023
Автори
Ямчук П.М.
Машковська Л.В.
Вергелес К.М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»)
Інструкція
Збірник містить матеріали VІI міжнародної науково-практичної конференції «Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації». Призначений для викладачів, науковців та студентів вузів. The collection contains materials of VІІ international scientific and practical conference: "Philosophy of the garden and gardening in world culture: sources and newest interpretations". Designed for teachers, scholars and students of universities.
Опис
Рецензенти: Мудрак Р. П., доктор економічних наук, професор (Уманський національний університет садівництва); Комісаренко Н.О., кандидат педагогічних наук, доцент (Уманський національний університет садівництва); Запорожець М. О., кандидат філософських наук, професор кафедри соціальних та правових дисциплін (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). Редакційна колегія: Ямчук П.М., доктор філософських наук, професор, академік НАН ВО України – головний редактор; Машковська Л.В., завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент; Вергелес К.М., доктор філософських наук, професор, академік НАН ВО України; Ухвалено на засіданні Вченої ради Уманського національного університету садівництва протокол № 6 від 31 травня 2023 року. «Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації»: збірник матеріалів VІI Міжнародної науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України, Уманський НУС [та ін.]. Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2023. 138 с. Збірник містить матеріали VІI міжнародної науково-практичної конференції «Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації». Призначений для викладачів, науковців та студентів вузів. The collection contains materials of VІІ international scientific and practical conference: "Philosophy of the garden and gardening in world culture: sources and newest interpretations". Designed for teachers, scholars and students of universities.
Ключові слова
Бібліографічний опис
«Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації»: збірник матеріалів VІI Міжнародної науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України, Уманський НУС [та ін.]. Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2023. 138 с.