Організаційно-економічні складові ефективного господарювання

Немає доступних мініатюр
Дата
2011
Автори
Кепко, Валентина Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ УНУС
Інструкція
Досліджено організаційно-економічні складові ефективного господарювання в ПП «Радівське» Калинівського району Вінницької області, висвітлено рекомендації щодо перспектив його подальшого розвитку
Опис
Исследованы организационно-экономические составляющие эффективного хозяйствования в ЧП «Радовское» Калиновского района Винницкой области, отражены рекомендации относительно перспектив его дальнейшего развития. The organization and economic components of effective management in PE "Radivske» Kalinivsyi district of Vinnytsia region are investing a tad the grounded recommendations for its further development are observed.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кепко В.М. Організаційно-економічні складові ефективного господарювання / В.М.Кепко // Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи: матеріали науково-практичної конференції до 35-річчя створення економічного факультету Уманського НУС. – Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2011. – С.71 75.