Вектори податкового стимулювання розвитку підприємницької діяльності в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Барабаш Л.В.
Barabash L.V.
Іздерська І.В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавець «Сочінський М.М.»
Інструкція
Фінансово-економічна криза, викликана пандемією коронавірусу COVID-19, змушує переглянути чинні інструменти та механізми реалізації оподаткування в усіх державах світу, особливо – у країнах з економікою, що розвивається, зокрема – у сфері податкового стимулювання підприємницької діяльності.
Опис
The financial and economic crisis caused by the COVID-19 coronavirus pandemic forces a review of the current instruments and mechanisms of taxation in all countries of the world, especially in countries with developing economies, in particular, in the field of tax incentives for entrepreneurial activity.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Барабаш Л.В., Іздерська І.В. Вектори податкового стимулювання розвитку підприємницької діяльності в Україні. Гармонійний розвиток економіки України в умовах трансформаційних перетворень : монографія / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. 119 с. (С. 33–39)