Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (27–28 травня 2021 р., м. Умань)

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
Збірник містить тези доповідей науковців, які було презентовано в секціях «Технології і технічні засоби сучасного агровиробництва», «Проблеми зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва», «Технічний сервіс та інженерний менеджмент», «Інженерно-технологічні досягнення у конструюванні машин та обладнання» на VІІ Міжнародній науково-прктичній конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва», що відбулась 27–28 травня 2021 року в Уманському національному університеті садівництва.
Опис
Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів та фахівців, які займаються питаннями розвитку галузей машинобудування, інженерно-технологічного забезпечення виробництва і переробки сільськогосподарської продукції та суміжних галузей.
Ключові слова
конференція, онлайн-конференція, зберігання і переробка, технології вирощування
Бібліографічний опис
Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (27–28 травня 2021 р., м. Умань). Умань, 2021. 116 с.