Інститут приватної власності та інтеграційні процеси в АПК

Немає доступних мініатюр
Дата
2007
Автори
Нестерчук, Юлія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
Розглядаються причини недосконалості аграрних реформ з точки зору інституціональної теорії. Доводиться необхідність формування системи базових регулюючих інститутів ринкової економіки, серед яких найсуттєвішими є відносини власності. Враховуючи, що принципові складові прав земельної власності - володіння, користування, розпорядження реалізуються одноосібно лише у дрібних власників, аналізуються перспективи розвитку цього сектора. Доводиться хибність протиставлення великого та дрібного аграрного виробництва, адже вони доповнюють одне одного. Підтверджується доцільність формування багатоваріантності організаційних форм в сільському господарстві, можливість переходу до більш життєздатних та ефективних, в тому числі інтегрованих форм.
Опис
Ключові слова
приватна власність, аграрно-промислова інтеграція, сільськогосподарські підприємства, капіталізація
Бібліографічний опис
Нестерчук Ю.О. Інститут приватної власності та інтеграційні процеси в АПК / Ю.О. Нестерчук // Економіка АПК. – 2007. – № 5. – С. 96-99