Корпус плуга

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Войтік, Андрій Володимирович
Головчук, Андрій Федорович
Мелентьєв, Олег Борисович
Пушка, Олександр Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
Опис
Ключові слова
корпус плуга, відвал, стійка
Бібліографічний опис
Патент на корисну модель № 69617, Україна, МПК А01В 15/00 (01.2012). Корпус плуга // Войтік А.В., Головчук А.Ф., Мелентьєв О.Б., Пушка О.С. – №u201111463; Заяв. 28.09.2011; Опубл. 10.05.2012, бюл. № 9