Регресійна модель прибутковості виробництва насіння сої

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Концеба, Сергій Михайлович
Підлубна, Ольга Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
УНУС
Інструкція
В статті проведено факторний аналізу виробництва насіння сої на основі економіко-статистичної моделі, за яку використовується кореляційно-регресійна модель як один з основних інструментів моделювання економічних процесів. На основі побудованої моделі здійснено прогноз прибутковості виробництва насіння сої в сільськогосподарських підприємствах з різним рівнем ресурсного забезпечення.
Опис
Ключові слова
модель, насіння сої, сільськогосподарські підприємства, прибутковість виробництва, прогнозування
Бібліографічний опис
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва/Редкол.: О.О.Непочатенко (відп. ред.) та ін.. – Умань, 2015. – Вип. 87. Частина 2. – С. 26 – 35.