ФІЛОСОФІЯ САДУ І САДІВНИЦТВА В СВІТОВІЙ КУЛЬТУРІ : ДЖЕРЕЛА ТА НОВІТНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (до 175-ї річниці від заснування Уманського НУС)

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВПЦ «Візаві»
Інструкція
В пропонованій увазі читачів книзі зібрані ґрунтовні праці вчених, що досліджують тріаду «Сад-садівництво-садівничий» у різних науковопошукових аспектах.
Опис
Серед репрезентованих у книзі праць привертають увагу концептуальні, на велику науково-дослідницьку перспективу спрямовані, статті доктора філософських наук, професора, завідувача відділом історії релігії та практичного релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України Л. О. Филипович «Чи є і який він – Райський Сад на Землі?», доктора філософських наук, професора кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка О.І. Предко «Духовність: сутність та основні смислові конотації», доктора філософських наук, професора, завідувача відділу соціогуманітарних наук Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» А.В. Арістової «Сади Ватикану: від сакралізації землі – до ландшафтного дизайну». Важливими для подальшого розвитку філософії саду й садівництва в світовому контексті є й розвідки доктора філософських наук, старшого наукового співробітника Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України В.В. Титаренко «Сад» як міфологема та релігійний ідентифікатор віри «Бахаї» та відомого в Україні та далеко за її межами, релігієзнавця, доктора філософських наук, професора Г.С.Лозко «Філософія дерева життя в народній культурі».
Ключові слова
філософія саду і садівництва, світова культура
Бібліографічний опис
Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України, Уманський НУС [та ін.], За заг. ред. Л. В. Машковської. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. - 182 с.