Спосіб оптимізації симбіотичної азотфіксувальної здатності нуту на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Господаренко, Григорій Миколайович
Прокопчук, Сергій Васильович
Прокопчук, Ігор Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський національний університет садівництва
Інструкція
Опис
Ключові слова
азотфіксація, симбіотична азтфіксація, нут, чорнозем опідзолений
Бібліографічний опис
Пат. 91701 Україна, МПК А01В79/00. Спосіб оптимізації симбіотичної азотфіксувальної здатності нуту на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України / Господаренко Г.М., Прокопчук С.В., Прокопчук І.В.; заявник та власник Уманський національний університет садівництва.– № и 2014 01933; заявл. 26.02.2014; опубл. 10.07.2014, Бюл № 13.