Удосконалення методів фінансового забезпечення аграрної галузі

Немає доступних мініатюр
Дата
2011-02
Автори
Колотуха, Сергій Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Уманський національний університет садівництва
Інструкція
Розглянуто стан, тенденції та вдосконалення механізму фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств у контексті сучасних умов. Вносяться пропозиції з активізації інвестиційних процесів в аграрній галузі, вдосконаленню кредитного механізму і методів фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників. Рассматриваются проблемы развития кредитных отношений банковского сектора и сельскохозяйственных товаропроизводителей в новых условиях хозяйствования. Вносятся предложения относительно активизации инвестиционного процесса в аграрной отрасли. The issues of the development of credit relations between the bank sector and farm producers in new management conditions are considered. The proposals how to itensify the investment process in agrarian sector are suggested.
Опис
Фахове видання
Ключові слова
кредит, кредитное обеспечение, инвестиции, государственная поддержка, credit, credit backing, investment, state support
Бібліографічний опис
Колотуха С.М. Удосконалення методів фінансового забезпечення аграрної галузі / С.М. Колотуха //Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. / Ред. кол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип.75. – Ч.2: Економіка. – С.183-190.