Сучасний стан забезпечення та напрями підвищення рівня фінансової безпеки банківського сектора економіки України

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Мельник К.М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: вид.«Сочінський М.М.»
Інструкція
В статті охарактеризовано сучасний стан та тенденції розвитку банківської системи України. Проаналізовано сутність і зміст категорії банківської безпеки, показано роль і значення гарантування безпеки банків у системі фінансової безпеки держави. Охарактеризовано ключові загрози та ризики безпеці банків в цілому, окреслено засади підвищення рівня фінансової безпеки банківського сектора.
Опис
Ключові слова
фінансова безпека ., загрози банків, конкуренція, доходи, витрати, індикатори фінансової безпеки
Бібліографічний опис
Сучасний стан забезпечення та напрями підвищення рівня фінансової безпеки банківського сектора економіки України // Гармонізація фінансово-економічного середовища України в комунікативному просторі : монографія / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021.С. 248-278.