Entrepreneurship development in completion of administrative-territorial and land reforms: sustatinability of rural areas and investment competitiveness

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Cherneha I.
Garazha O.
Shyian D.
Petrenko O.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice
Інструкція
Проаналізовано особливості розвитку підприємництва в умовах завершення адміністративно-територіальної та земельної реформ. Продемонстровано, що підприємництво є необхідною умовою економічного розвитку територіальних громад, які утворилися в результаті проведення адміністративно-територіальної реформи в контексті ринкового реформування національної економіки, яке передбачає реалізацію державної політики, формуючи новий формат взаємовідносин між публічною владою і бізнесом, урегульовує економічні процеси у приватному секторі економіки, прискорює економічне зростання, підвищує якість надання державних послуг. Виявлено пріоритетні напрями вдосконалення цього процесу. Хоча адміністративно-територіальна реформа в Україні перебуває на завершальній стадії, зроблено висновок про її неефективність, що призводить до низької ефективності функціонування і розвитку бізнес-середовища та підприємництва малого і середнього бізнесу, які є основними джерелами наповнення місцевих бюджетів на основі чинної податкової системи. Було зазначено, що розвиток підприємництва в Україні повинен мати свою стратегію впровадження, яка може визначати головні аспекти, розкривати актуальну проблематику і надавати варіанти рішень цих гострих питань. Ключовими положеннями подібної стратегії стануть: інституціональне бізнес-середовище, покращення якості дорадництва, налагодження комунікаційних каналів та тісних взаємовідносин між місцевою владою і населенням, удосконалення механізмів розвитку кооперації та кластерів, розроблення рекомендаційних бізнес-пакетів для потенційних підприємців, проведення аналізу ресурсного потенціалу сільської території, розроблення інструментів державної підтримки малого і середнього бізнесу, формування доступних і відкритих геоінформаційних систем з розвитку підприємництва, удосконалення моделей державно-приватного партнерства для розвитку територій громад, організація дистанційного навчання зацікавлених жителів для ефективного ведення власної справи з урахуванням змін клімату, стимулювання місцевих органів влади до нарощування власного бюджетного потенціалу, прозорість і доступність до інформації з упровадження окремих видів підприємницької діяльності на території громади, розкриття ресурсного забезпечення та інвестиційної привабливості території.
Опис
Cherneha I.I., Garazha, O., Shyian, D., Petrenko, O. Entrepreneurship development in completion of administrative-territorial and land reforms: sustatinability of rural areas and investment competitiveness // Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2(43), 2022. 373–379. Web of Science.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Cherneha I.I., Garazha, O., Shyian, D., Petrenko, O. Entrepreneurship development in completion of administrative-territorial and land reforms: sustatinability of rural areas and investment competitiveness // Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2(43), 2022. 373–379. Web of Science.