Аналіз основних причин та подій, що призвели до настання нещасних випадків на виробництві

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-12
Автори
Березовський, Андрій Павлович
Трус, Олександр Миколайович
Прокопенко, Едуард Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Уманський НУС
Інструкція
До одного з основних завдань охорони праці відноситься попередження травм, що є наслідком нещасних випадків на виробництві. Такими випадками вважаються факти дії небезпечного виробничого чинника на працюючого при виконанні ним трудових обов’язків або завдань керівника робіт. Кількість повідомлень про нещасні випадки та/або гострі професійні захворювання (отруєння) за 9 місяців 2020 року збільшилась у 3,7 раза (з 4427 до 16286) порівняно з аналогічним періодом 2019 року, кількість повідомлень про нещасні випадки зі смертельним наслідком збільшилась лише на 4,4 % (з 908 до 948). Це зумовлено випадками інфікування медичних та інших працівників на COVID-19, роботи яких пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження. Повідомлення про такі випадки складають 71,2 % від їх загальної кількості.
Опис
Ключові слова
причини настання нещасних випадків, події настання нещасних випадків, нещасний випадок, смертельний нещасний випадок
Бібліографічний опис
58. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Аналіз основних причин та подій, що призвели до настання нещасних випадків на виробництві. Матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки» (Умань, 21 грудня 2020 р.). Умань, 2021. С. 6–8.