Сучасний стан екологічного страхування в умовах загострення екологічної ситуації в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Непочатенко, Олена Олександрівна
Власюк, Світлана Анатоліївна
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Поліщук, Каріна Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавець «Сочінський М.М.»
Інструкція
У статті проаналізовано сучасний стан екологічного страхування, його роль у сфері охорони довкілля. Проведено порівняльний аналіз вітчизняного та європейського екологічного оподаткування Досліджено теоретичні аспекти екологічного законодавства в Україні Сформульовано основні проблеми, що сповільнюють розвиток ринку екологічного страхування. Запропоновано напрями вдосконалення та перспективи розвитку екологічного страхування в Україні.
Опис
Ключові слова
екологічне страхування, екологічне оподаткування, охорона довкілля, природні ресурси, екологічна ситуація, екологічний ризик, екологічні витрати
Бібліографічний опис
Непочатенко О.О., Власюк С.А., Бондаренко Н.В., Поліщук К.С. Сучасний стан екологічного страхування в умовах загострення екологічної ситуації в Україні. Збірник наукових праць Уманського НУС / Редкол.:О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2019. Вип. 94. Ч.2 : Економічні науки. С. 45-58.