Проблеми формування та функціонування ринку консалтингових послуг в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Гузар, Богдан Степанович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ: КІБІТ
Інструкція
У статті розглянуто проблеми формування ринку консалтингових послуг в Україні та перспективи подальшого функціонування цієї ланки фінансового ринку. Авторами за результатами дослідження запропоновано власне трактування категорії “консалтинг”. В статье рассмотрены проблемы формирования рынка консалтинговых услуг в Украине и перспективы дальнейшего функционирования этого звена финансового рынка. Авторами по результатам исследования предложено собственную трактовку категории “консалтинг”. In the article the problem of forming consulting services market in Ukraine and prospects of further operation of the parts of the financial market. The authors of the study suggested the actual interpretation of the category “consulting”.
Опис
Стаття у фаховому виданні
Ключові слова
консалтинг, управлінське консультування, фінансові послуги, фінансовий менеджмент, проблеми надання консалтингових послуг, споживачі консалтингових послуг, консалтинг, управленческое консультирование, финансовые услуги, финансовый менеджмент, проблемы предоставления консалтинговых услуг, потребители консалтинговых услуг, consulting, management consulting, financial services, financial management, problems consulting services, consumers of consulting services
Бібліографічний опис
Гузар Б.С. Проблеми формування та функціонування ринку консалтингових послуг в Україні / Б.С Гузар, Ю.М. Атаманчук // Вісник КіБіТ. – 2015 - № 3 (28). – С. 3-7.