Специфіка публічного управління у сфері розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-04-10
Автори
Приліпко, Сергій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Класичний приватний університет
Інструкція
Недосконалість державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як учасників аграрного ринку є актуальною проблемою сьогодення. У статті розглядаються проблеми розвитку обслуговуючих кооперативів, а також обґрунтовується необхідність їх підтримки органами публічної влади на державному і регіональному рівнях. Запропоновано інфологічну модель сучасної системи сільськогосподарської кооперації. Окреслено завдання державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Виокремлено переваги системи кредитної та споживчої кооперації. Визначено стан та наведені показники ефективності роботи суб’єктів обслуговуючої кооперації в сільській місцевості. Сформульовано пріоритетні напрями державної підтримки кооперативів.
Опис
Недостатній рівень розвитку кооперативного сегмента в сільському господарстві призводить до скорочення чисельності осіб, самозайнятих в особистих селянських господарствах, відпливу працездатного населення сільської місцевості, особливо молодих спеціалістів, руйнування об’єктів інфраструктури тощо. Серед причин поглиблення проблем розвитку сільського господарства: недостатнє бюджетне фінансування, низька участь держави в регулюванні аграрного ринку та його нерозвинена інфраструктура. Вирішення зазначеного питання можливе за умови підтримки розвитку мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як важливого соціально-економічного чинника підвищення ефективності аграрного виробництва на обласному, регіональному і районному рівнях, а також шляхом залучення інвестицій, що сприятиме активному розвитку сільських територій і підвищенню рівня й якості життя сільського населення загалом. Роль публічного управління в підтримці сільськогосподарської обслуговуючої кооперації має стати вирішальною з метою підтримки малих виробників, що представлені більшістю фермерських і особистих селянських господарств. Зокрема, розвитку кооперації сприятимуть державні і регіональні цільові інвестиції, пільгове кредитування аграріїв, гнучке оподаткування їхньої діяльності.
Ключові слова
обслуговуюча кооперація, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, сільська територія, публічне управління, механізми державного управління, кооперативний рух, державна програма розвитку кооперації, регіональний розвиток
Бібліографічний опис
Приліпко С.М. Специфіка публічного управління у сфері розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / С.М. Приліпко // Право та державне управління: збірник наукових праць / [за ред. О. В. Покатаєвої]. У 2-х томах. – Запоріжжя: КПУ, 2018. – № 1 (30). – Т. 2. – С. 110-117.