Вплив поведінкових чинників на функціонування податкової системи України

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Барабаш Л.В.
Barabash L.V.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС. Умань
Інструкція
У сучасному фінансовому світі все більше уваги як вчені, так і практики приділяють не виключно економічним стимулам і причинам певних фінансово-економічних явищ, а, передусім, їх поведінковим аспектам. Останні ж стали квінтесенцією психології, соціології, культурології і безпосередньо фінансів, що, безумовно, формує нове, кардинально відмінне від усталеного, бачення ситуації у фінансовій сфері.
Опис
In the modern financial world, both scientists and practitioners pay more and more attention not only to economic incentives and reasons for certain financial and economic phenomena, but, first of all, to their behavioral aspects. The latter have become the quintessence of psychology, sociology, cultural studies, and directly of finance, which, of course, forms a new, fundamentally different from the established, vision of the situation in the financial sphere.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Барабаш Л.В. Вплив поведінкових чинників на функціонування податкової системи України. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», 4-5 червня 2021р. Уманський НУС. Умань. 130 с. (С. 33–35)