ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Непочатенко, Олена Олександрівна
Пташник, Світлана Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ефективна економіка.
Інструкція
Зміни, що відбуваються в економіці країни, вимагатимуть від керівників підприємством поновому розглянути функції фінансового менеджменту. В умовах ринкової економіки поступово змінюється зосередження уваги від чисто виробничого управління до фінансового менеджменту, оскільки для оцінка ефективності діяльності будь-яке підприємство може порівняти певні фінансові результати та розрахувати відповідні показники. Відсутність системного підходу до фінансового менеджменту діяльність підприємств призводить до погіршення та і без того важкої ситуації та розпорошення наявність фінансових ресурсів підприємств. У статті зроблена спроба проаналізувати підходи до сутності фінансового менеджменту та його головної мети. Розглянуто сучасний напрямок фінансового менеджменту, спрямований на якісне покращання стратегічних та оперативних фінансових рішень, що заснований на концепції управління вартістю компанії. Метою статті є обґрунтування необхідності фінансового менеджменту на основі сучасних теоретико-методологічних засад у загальній системі управління підприємством. Основою дослідження є фундаментальні теоретичні положення фінансового менеджменту, використано метод аналізу первинної інформації у результаті детального опрацювання національних положень та міжнародних стандартів щодо оцінки ринкової вартості підприємства.
Опис
Ключові слова
фінансовий менеджмент; концепція управління вартістю компанії; підприємство; фінансовий ринок; VBM-менеджмент.
Бібліографічний опис
Непочатенко О. О., Пташник С. А. Фінансовий менеджмент як необхідна складова ефективної системи управління підприємством. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9168 DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.11