Соціально-економічні особливості розвитку сільських територій

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Кепко, Валентина Миколаївна
Дем’янишина, О.А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс»
Інструкція
Проведено аналіз рівня соціально-економічного розвитку сільської території Вінницької області. Узагальнено досвід ефективного функціонування аграрного бізнесу в ПП «Радівське» Калинівського району Вінницької області
Опис
Аннотация. Проведен анализ уровня социально-экономического развития сельской территории Винницкой области. Обобщен опыт эффективного функционирования аграрного бизнеса в ЧП «Радовское» Калиновского района Винницкой области. Ключевые слова: экономическое развитие, аграрный бизнес, сельская территория, сельское развитие, социальная инфраструктура, местное самоуправление, община села, возрождение сельских территорий. Summary. Analysis of the level of social-economic development of the rural area of Vinnytsia region was done. The experience of efficient functioning of agrarian business on the territory of the private enterprise “Radivske” of Kalynivka district of Vinnytsia region was generalized. Key words: economic development, agrarian business, rural area, social infrastructure,local self-government, village commune, revival of rural areas.
Ключові слова
економічний розвиток, аграрний бізнес, сільська територія, сільський розвиток, соціальна інфраструктура, місцеве самоврядування, громада села, відродження сільських територій
Бібліографічний опис
Кепко В.М. Соціально-економічні особливості розвитку сільських територій / В.М. Кепко, О.А. Дем’янишина // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. — Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. — № 1 (21), том 2. —С. 116 – 124.