Понятійно-категоріальний апарат інтенсифікації сільськогосподарського виробництва

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-05
Автори
Тернавська, Інна Борисівна
Семенда, Олена Всеволодівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
У статті обгрунтувано теоретичну парадигму сутності інтенсивного розвитку та інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Проаналізовано погляди науковців стосовно тлумачення поняття „інтенсифікація сільськогосподарського виробництва”. Уточнено визначення економічних понять і термінів, які стосуються інтенсифікації виробництва, його соціально-економічної сутності та змісту. Запропоновано авторське трактування данї категорії, згідно якого: „інтенсифікація сільськогосподарського виробництва − це складний загальноекономічний процес, який супроводжується використанням засобів науково-технічного прогресу, застосуванням інноваційних технологій в сільськогосподарському виробництві з метою збільшення обсягів виробництва продукції, підвищення економічної ефективності її виробництва та збереження екологічної безпеки сільського господарства”.
Опис
Ключові слова
Інтенсивність, інтенсифікація, сільське господарство, розширене відтворення, вкладення, результат
Бібліографічний опис
Тернавська І.Б. Понятійно-категоріальний апарат інтенсифікації сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс] / І.Б. Тернавська, О.В. Семенда // Ефективна економіка. – 2015. – № 5. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4088