Механізм кредитування малого бізнесу

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-02-11
Автори
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
SH SCW "NEW ROUTE" Tokyo, Japan
Інструкція
Закономірність розвитку механізмів кредитування малого бізнесу зумовлено тим, що саме в даний час та в умовах дестабілізації економіки, малий бізнес здатен за мінімального рівня державної підтримки продукувати нові робочі місця, забезпечувати солідну частку бюджетних надходжень, розробляти та впроваджувати інноваційну продукцію і послуги. Розвиток малого бізнесу є головним чинником економічного зростання, формування валового внутрішнього продукту. Виявлено, що головними проблемами кредитування малих підприємств є: приховування частки доходів українських малих підприємств; відсутність надійної застави, тому що більшість малих підприємств не є власниками ліквідного майна.
Опис
Ключові слова
кредитування, малий бізнес, банківська стратегія, міжнародні організації, кредитування, банк, валютні кредити
Бібліографічний опис
Бондаренко Н. В., Власюк С. А. Механізм кредитування малого бізнесу. The 3 th International scientific and practical conference «MAN AND ENVIRONMENT, TRENDS AND PROSPECTS»| (February 10-11, 2020) SH SCW "NEW ROUTE" Tokyo, Japan 2020. P. 53-57.