ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОЧЕВИЦІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Мусієнко Л. А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
https://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/issue/view/706
Інструкція
Анотація. Актуальність. У наш час, коли спостерігається дефіцит тваринного білка, який можна замінити білком зернобобових культур, спостерігається тенденція до відродження посівів нішевих зернобобових культур, серед яких сочевиця є одна із перших. Однак відкритим питанням залишається пошук оптимальних доз добрив за яких отримуватимуться високі і сталі врожаї. Також важливим питанням є застосування біопрепаратів для інокуляції сочевиці. Мета. Встановити вплив удобрення та інокуляції на формування урожайності сочевиці в умовах Лісостепу правобережного. Методи. У процесі виконання досліджень використовувалися спеціальні методи досліджень – польовий та розрахунково-порівняльний. Результати і обговорення. Наведено результати досліджень по оптимізації системи удобрення сочевиці на чорноземі опідзоленому Правобережого Лісостепу України. Показано ефективність застосування інокуляції в поєднанні з різними дозами добрив. Встановлено, що рослини сочевиці по-різному реагували на різні дози добрив та інокуляцію. Відмічено збільшення врожайності за рахунок інокуляції в межах 8–14 % у порівнянні до такого ж варіанту без інокуляції. Внесення N60P30K40 + Mo забезпечило найбільшу врожайність в досліді – 2,33 т/га, а в поєднанні з інокуляцією забезпечило приріст на 0,2 т/га або 9 % в порівнянні до такого ж варіанту без інокуляції . Ключові слова. сочевиця, удобрення сочевиці, інокуляція, урожайність
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мусієнко Л. А. Вплив мінерального живлення на урожайність сочевиці. «Наукові доповіді НУБіП України». №4(98). 2022. https://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/issue/view/706