Траєкторія гармонізації податкової системи України в умовах інституціональних змін

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Барабаш Л.В.
Barabash L.V.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Полтава : ПДАУ
Інструкція
В умовах трансформації соціально-економічного середовища України відзначається зміна інституціональних пріоритетів розвитку. Відтак необхідна побудова нової траєкторії гармонізації податкової системи, що базується на врахуванні основ поведінкової економічної теорії.
Опис
In the conditions of transformation of the socio-economic environment A change in institutional development priorities is noted in Ukraine. Hence it is necessary to build a new trajectory of harmonization of the tax system, which is based on taking into account the foundations of behavioral economic theory.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Барабаш Л.В. Траєкторія гармонізації податкової системи України в умовах інституціональних змін. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Полтава, 21 жовтня 2021р.) / за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАУ, 2021. 652 с. (С.449–454)