Зарубіжний досвід банківського кредитування сільськогосподарських підприємств України

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань : Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2012
Інструкція
Запропоновано модель створення і функціонування спеціального Фонду фінансових альтернатив на загальнодержавному рівні, який передбачає якісно нові концептуальні підвалини побудови гармонійних відносин між сільськогосподарськими підприємствами, підприємствами переробки, банками та державою.
Опис
Обоснованно конструктивные приоритеты банковского кредитования сельскохозяйственных предприятий и разработаны действенные мероприятия по их практическому приложению на макро и микро уровнях, которые призваны привести к существенным изменениям общей картины и модификации форм организации финансирования.
Ключові слова
банківське кредитування, сільськогосподарські підприємства, фінансування, кредит
Бібліографічний опис
Власюк С.А. Зарубіжний досвід банківського кредитування сільськогосподарських підприємств України / С.Власюк. - Збірник наукових праць Уманського нац. ун.-ту садівництва / Редкол.: А.Ф.Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип.77. – Ч.2: Економіка. – С.105-113