Фінансові інтереси підприємства як основа забезпечення його фінансової безпеки

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Мельник, Катерина Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
м.Київ
Інструкція
У статті досліджуються питання забезпечення належного рівня фінансової безпеки через призму фінансових інтересів як основи фінансової безпеки підприємства. Однією із найважливіших умов стійкого розвитку підприємств є забезпечення високих кінцевих результатів підприємницької діяльності за наявності ефективної системи фінансової безпеки, змістом якої виступає розробка і реалізація комплексу заходів щодо захисту їх фінансових інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз. Стан фінансової безпеки підприємства відображає узгодженість та збалансованість фінансових інтересів підприємства та врахування інтересів партнерів зовнішнього середовища, коло яких може розширюватись. Саме узгодження пріоритетних фінансових інтересів підприємства і інтересів суб'єктів зовнішнього середовища є однією з сутнісних характеристик фінансової безпеки.
Опис
Ключові слова
фінансова безпека, фінансові інтереси, система забезпечення фінансової безпеки, загрози та ризики, прибуток, інвестиційна привабливість, інвестиції
Бібліографічний опис
Мельник К. М. Фінансові інтереси підприємства як основа забезпечення його фінансової безпеки / К. М. Мельник // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.–2015.– №2– С.38–46. (0,56 д. а.).