Агрохімічні властивості ґрунту за тривалого застосування мінеральних добрив. Аграрні інновації.

Немає доступних мініатюр
Дата
2023
Автори
Господаренко Г. М.
Любич В. В.
Мартинюк А. Т.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Аграрні інновації
Інструкція
Встановити агрохімічні властивостей чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу за тривалого застосування мінеральних добрив. Методи. Польовий, лабораторний, вимірювальний, розрахунково-порівняльний, аналізування, статистичний. Результати. Дослідженнями встановлено, що інтенсивність тривалого застосування добрив позначилась на структурі ґрунтового вбирного комплексу чорнозему опідзоленого. Застосування мінеральних добрив суттєво підвищувало кислотність ґрунту, що пов’язано зі зменшенням насичення ҐВК карбонатами. Залежно від доз внесення мінеральних добрив показник рНКСl ґрунтового розчину знижувався на 0,3–0,4 од. За внесення фосфорних добрив на азотно-калійному тлі кислотність ґрунту не змінювалась. Поряд з обмінною кислотністю, застосування мінеральних добрив підвищувало гідролітичну кислотність ґрунту – до 3,76–3,84 смоль/кг залежно від варіанту удобрення. При цьому необхідно зазначити, що фосфорні добрива істотно не впливали на підвищення гідролітичної кислотності ґрунту. Вміст поживних речовин у ґрунті різних варіантів досліду визначався прямою дією добрив, які застосовували безпосередньо під культури сівозміни й післядією добрив, які вносили у сівозміні в попередні роки. Висновки. Тривале (11 років) застосування фосфорних, у поєднанні з іншими видами, добрив у дозі P60 у польовій сівозміні сприяє підвищенню вмісту рухомих сполук фосфору у ґрунті порівняно з вихідним значенням на 8%, а за внесення P30 – підтримувати його початковий вміст. Встановлено, що за різного агрохімічного навантаження проходять незначні зміни ємності ҐВК, але відбувається його структурна перебудова. У варіантах з внесенням фосфорних добрив не змінюються фізико-хімічні показники ґрунту. На ділянках без добрив вмісту рухомих сполук фосфору у ґрунті зменшився порівняно з вихідним значенням на 24%, а за внесення P60 на 1 га площі сівозміни – підвищився на 8%.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Господаренко Г. М., Любич В. В., Мартинюк А. Т. Агрохімічні властивості ґрунту за тривалого застосування мінеральних добрив. Аграрні інновації. 2023. №19. С. 34–38. DOI: 10.32848/agrar.innov.2023.19.5.