Податкові важелі державного регулювання розвитку вітчизняної агросфери

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-12
Автори
Боровик, Петро Миколайович
Непочатенко, Олена Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Рівне: Національний університет воднгого господарства
Інструкція
В статті проаналізовано сучасні механізми податкової підтримки суб’єктів агробізнесу в Україні. На підставі результатів аналізу обґрунтовано необхідність скорочення переліку податкових пільг для агробізнесу та підвищення ролі прямих бюджетних дотацій в структурі їх бюджетної підтримки, забезпечення цільового використання та контролю за використанням ПДВ від реалізації суб’єктами агробізнесу сільгосппродукції, щорічної індексації бази справляння фіксованого сільськогосподарського податку та зобов’язання його платників сплачувати ресурсні платежі, надання додаткової прямої бюджетної підтримки експорту вітчизняної сільгосппродукції виключно національним товаровиробникам.
Опис
In this article the current mechanisms of the fiscal support of entities of agribusiness in Ukraine are analyzed. On the basis of the results of analysis the author proves the necessity of reducing of the number of tax exemptions for agribusiness and the increasing of the role of direct budget subsidies in the structure of their budget support, the ensuring of the proper use and control over the VAT from sales by entities of agribusiness of agricultural commodities, the annual indexation of fixed agricultural tax collection and the obligation of taxpayers to pay resource payments, the providing of additional direct budget support of domestic agricultural exports only to domestic producers.
Ключові слова
податкова підтримка, оподаткування сільськогосподарських підприємств, спеціальні податкові режими, пряме оподаткування, непряме оподаткування, бюджетні дотації, ресурсні платежі
Бібліографічний опис
Непочатенко О.О. Податкові важелі державного регулювання розвитку вітчизняної агросфери / О.О. Непочатенко, П.М. Боровик, С.А. Сливінський // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Випуск XX №1 (28) - С. 109-116.