Prylipko S. Foreign experience of cooperative organizations’ activity in the socio-economic development of rural territories

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-04-24
Автори
Приліпко, Сергій Михайлович
Prylipko, Sergii Mykhailovych
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Chernihiv National University of Technology
Інструкція
The tendencies of cooperative movement development and the structure of cooperative organizations according to the types of economic activity in the world have been defined. The European regional policy experience was analyzed, according to which the cooperatives provided income and employment of rural population in remote areas, supported public ideas,participated in the development of human capital and environmental protection. The characteristics of the three major European cooperatives have been described.
Опис
Визначено тенденції розвитку кооперативного руху та структуру кооперативних організацій за видами економічної діяльності у світі. Проаналізовано європейський досвід регіональної політики, відповідно до якого кооперативи забезпечують доходи та зайнятість сільського населення у віддалених районах, підтримують громадські ідеї, беруть участь у розвитку людського капіталу та охороні навколишнього середовища. Наведено характеристику діяльності трьох великих кооперативів Європи.
Ключові слова
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, agricultural service cooperative, обслуговуюча кооперація, service cooperation, сільські території, rural territories, соціально-економічний розвиток, socio-economic development, зарубіжний досвід, foreign experience
Бібліографічний опис
Prylipko, S. (2018), “Foreign experience of cooperative organizations’ activity in the socio-economic development of rural territories”, Ukraine – EU. Innovations in education, technology, business and law, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine, April 24-28, 2018, pp. 244-246.