ВИДОВА СУКУПНІСТЬ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ НА АГРОСТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Прокопчук, Олена
Колотуха, Сергій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Банківська справа
Інструкція
Авторами у статті досліджено видову сукупність страхових продуктів на агростраховому ринку України з в двоїстому форматі: з позицій теоретичних та прикладних рамок. Здійснено класифікацію схем страхового захисту аграрного сектору економіки у видовому розрізі з виокремленням класичних (традиційних) (моноризикове (страхування від поіменованих ризиків) і мультиризикове (комплексне) та параметричних (індексних) (на основі індексів – врожайності, доходності, погоди, рослинності) страхових продуктів. Визначено, що відмічені групи страхових продуктів характеризуються певними перевагами та недоліками, що в свою чергу обумовлює різну їх прийнятність для різноманітних суб’єктів господарювання з неоднаковими фінансовими можливостями та потребами у рівні захисту майнових інтересів. Проведене дослідження дало змогу зробити висновок про домінування на означеному ринку класичної схеми страхового захисту за всіма показниками, водночас тенденції до зростання параметричної схеми є вражаючими, зважаючи на її інноваційні позиції на ринку. Здійснене дослідження містить теоретичні та практичні положення, що спрямовані на формування конкурентного асортименту продуктових пропозицій на агростраховому ринку, створюючи в кінцевому підсумку підґрунтя сталого та динамічного розвитку останнього.
Опис
Ключові слова
агрострахування, агростраховий ринок, страхові продукти, схеми страхового захисту, класичні страхові продукти, параметричні страхові продукти., agroinsurance, agroinsurance market, insurance products, insurance protection schemes, classic insurance products, parametric insurance products.
Бібліографічний опис
Прокопчук О.Т., Колотуха С.М. Видова сукупність страхових продуктів на агростраховому ринку України. Банківська справа. 2021. № 1 (153). С. 85-102.