Банківське кредитування як важливий чинник стабілізації економіки країни

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Непочатенко, Олена Олександрівна
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС
Інструкція
У статті розглянуто основні засади банківського кредитування в Україні. Проаналізовано стан та розглянуто основні проблеми при наданні кредитів населенню та суб’єктам господарювання. Запропоновано шляхи відновлення ефективності банківської системи.
Опис
Ключові слова
банківський кредит, банківська система, кредитний ризик, кредитний портфель, відсоткові ставки, позичальник
Бібліографічний опис
Непочатенко О.О., Бондаренко Н.В., Власюк С.А. Банківське кредитування як важливий чинник стабілізації економіки країни. Зб. наук. пр. УНУС/ Редкол.: О.О. Непочатенко та ін. Умань: РВЦ Уманського НУС, 2017 (Вип. 90). Ч.2: Економіка. С. 7-16.