Практичний досвід організації і проведення паспортизації сільських населених пунктів України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення

Немає доступних мініатюр
Дата
2012-05-24
Автори
Приліпко, Сергій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський національний університет садівництва
Інструкція
Визначено роль паспортизації сільських населених пунктів при розробці програм соціально-економічного розвитку села. Висвітлено практичний досвід її організації і проведення Уманським національним університетом садівництва у двох областях. Встановлені основні проблеми в організації проведеної роботи та запропоновані шляхи їх вирішення.
Опис
Проведення паспортизації сільських населених пунктів необхідно для отримання інформації з метою розробки програм соціально-економічного розвитку села на місцевому, регіональному та національному рівнях. Для удосконалення організації її проведення запропоновано при Міністерстві аграрної політики та продовольства України створити Координаційний центр і наділити необхідними функціями його структурні підрозділи. Основними функціями Центру мають стати планування, організація, управління, координація і контроль за проведенням паспортизації. Основна ідея його функціонування повинна полягати у забезпеченні ефективної роботи виконавців заходів на національному рівні. Налагодження ефективного механізму функціонування Координаційного центру дасть змогу забезпечити успішне завершення паспортизації сільських населених пунктів у встановлені терміни та уникнути у майбутньому незлагодженої роботи виконавців.
Ключові слова
паспортизація, паспорт, сільський населений пункт, сільські території, програма соціально-економічного розвитку, координаційний центр
Бібліографічний опис
Приліпко С.М. Практичний досвід організації і проведення паспортизації сільських населених пунктів України / С.М. Приліпко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 79. – Ч.2: Економіка. – C.101-111.