Конструктивні напрями адаптації світового досвіду фінансування сільськогосподарських підприємств

Немає доступних мініатюр
Дата
2011
Автори
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС
Інструкція
На основі узагальненого світового досвіду, визначено та обґрунтовано конструктивні пріоритети гармонізації фінансування та розроблені дієві заходи щодо їх практичного застосування на макро- та мікрорівнях.
Опис
On the basis of the generalized world experience, constructive priorities of harmonization of financing are defined and effective measures which will result in considerable changes of the general picture and modification of forms of organization of financing agricultural enterprises operating activities are developed.
Ключові слова
фінансування, сільськогосподарські підприємства, операційна діяльність, фінансова підтримка, бюджетна підтримка, кредит
Бібліографічний опис
Власюк С.А. Конструктивні напрями адаптації світового досвіду фінансування сільськогосподарських підприємств / С. Власюк / Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол. : А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. - Умань, 2011. - Вип. 76. - Ч. 2: Економіка. - С.245-254