Проблеми та перспективи формування механізмів державного управління в обслуговуючій кооперації сільських територій

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-10-03
Автори
Приліпко, Сергій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Р. А. Козлов
Інструкція
Активізація кооперативного руху в Україні сприяє отриманню сільгоспвиробниками доходів не лише від виробництва, а й подальших етапів руху продукції до кінцевого споживача. Подальший розвиток кооперативних відносин надає малим виробникам значні можливості спільного використання матеріально-технічної бази, зменшення собівартості виробленої продукції і наданих послуг, освоєння нових ринків збуту, одержання додаткових доходів, підвищення рівня зайнятості та забезпечення добробуту сільського населення. Крім того, обслуговуюча кооперація розкриває широкі можливості економічного розвитку сільських територій, дає змогу покращити якість життя населення сільських територіальних громад та забезпечити зростання їх добробуту на місцевому рівні.
Опис
Оскільки існує потреба в комплексному підході до формування і розвитку механізмів державного управління в обслуговуючій кооперації сільських територій на національному і регіональному рівнях, слід ширше запроваджувати окремі елементи передового зарубіжного досвіду в Україні з метою формування основних засад державної політики та ефективного функціонування запропонованих механізмів. Доцільно звернути увагу на розвиток регіональних кооперативних об’єднань, залучення іноземних інвестицій за рахунок міжнародних грантових програм і проектів міжнародної технічної допомоги, надання дорадчих послуг та підтримку учасників кооперативного руху професійними організаціями громадянського суспільства.
Ключові слова
обслуговуюча кооперація, механізм державного управління, публічне управління, сільська територія, сільський населений пункт, обслуговуючий кооператив, аграрна політика, сільський розвиток
Бібліографічний опис
Приліпко С.М. Проблеми та перспективи формування механізмів державного управління в обслуговуючій кооперації сільських територій / С.М. Приліпко // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 3-4 жовтня 2017 р. Маріуполь; Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2017. – С. 74-76.