Стан та тенденції розвитку банківського регулювання та нагляду в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Мельник, Катерина Миколаївна
Улянич, Юлія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Видавець «Сочінський М. М.»
Інструкція
Забезпечення фінансової стабільності є ключовою проблемою розвитку сучасних держав, у тому числі і України, в умовах лібералізації товарно-грошових відносин та фінансової глобалізації. Це, у свою чергу, створює підґрунтя для постійного розвитку та вдосконалення системи банківського регулювання та нагляду відповідно до мінливих ринкових умов.
Опис
Улянич Ю.В., Мельник К.М. Стан та тенденції розвитку банківського регулювання та нагляду в Україні. Гармонійний розвиток економіки України в умовах трансформаційних перетворень: колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський», 2021. С. 59- 67.
Ключові слова
розвиток, регулювання, банківський сектор, нагляд
Бібліографічний опис
Гармонійний розвиток економіки України в умовах трансформаційних перетворень / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський», 2021. 157 с.