АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВНУТРІШНЬОҐРУНТОВОГО ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ У САДІВНИЦТВІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Шевчук В.В
Кутковецька Т.О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки
Інструкція
У даній статті розглянуто різні технічні засоби для внесення добрив у садівництві, тому що ефективне виробництво продукції садівництва можливе лише за умови впровадження інтенсивних технологій, які передбачають використання високопродуктивних машин та дотримання всіх агротехнічних вимог виконання основних технологічних операцій.
Опис
Ефективне виробництво продукції садівництва можливе за умови впровадження інтенсивних технологій, які передбачають використання високопродуктивних машин та дотримання всіх агротехнічних вимог виконання основних технологічних операцій. Серед них – внесення добрив як одна із операцій, якісне виконання якої дозволяє підвищити врожайність плодових культур у декілька разів. Саме тому роботи зі створення та вдосконалення машин для внесення добрив і розробка технологій внесення з використанням нових машин є постійно актуальними.
Ключові слова
внесення добрив, засоби механізації, садівництво, технологічний процес, машини
Бібліографічний опис
Шевчук В.В., Кутковецька Т.О. Аналіз технічних засобів механізації процесу внутрішньогрунтового внесення добрив у садівництві. Вчені записки Таврійського нац. унів. ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2019. Том 30 (69). Ч. 2. № 5. С. 160–165.