Стратегічні напрями інтенсивного розвитку виробництва молока в аграрних формуваннях

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Семенда, Олена Всеволодівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ФОП Швець В.Д. м. Херсон
Інструкція
У дисертації досліджено теоретичну парадигму сутності інтенсивного розвитку та інтенсифікації сільськогосподарського виробництва; систематизовано фактори, механізми та напрями підвищення інтенсифікації молочного скотарства; розкрито зарубіжний досвід інтенсивного ведення молочного скотарства. Здійснено комплексне дослідження сучасного стану молочного скотарства і виробництва молока в регіоні; проведено ґрунтовний аналіз економічної ефективності інтенсифікації виробництва молока в аграрних формуваннях Черкаської області; досліджено особливості формування стійкої кормової бази як основного елемента інтенсифікації молочного скотарства. обґрунтовано стратегічні орієнтири інтенсивного розвитку виробництва молока в аграрних формуваннях; запропоновано і науково обґрунтовано модель оптимізації спеціалізації сільськогосподарського підприємства; вдосконалено напрями державної підтримки молочного скотарства в аграрних підприємствах
Опис
Ключові слова
молочне скотарство, молоко, інтенсивний розвиток, інтенсифікація, аграрні формування
Бібліографічний опис
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Міжнародний університет бізнесу і права, Херсон, 2013. - 20 с.