Теоретико-методичні площини краудфандингу як інструменту залучення альтернативного джерела фінансування

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-11-18
Автори
Власюк Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Харків : Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова
Інструкція
Для фінансування проектів, діяльності будь-якого суб’єкту підприємницької діяльності, зазвичай, використовують традиційні джерела: власні, позикові або залучені. В умовах сьогодення з’являються альтернативні механізми фінансування, які використовують цифрові технології такі як краудфандинг, який може допомогти вийти за межі традиційних банків, забезпечуючи нижчу вхідну вартість для роздрібних інвесторів, продемонструвати зацікавленість громади. Краудфандинг може виступити важливим альтернативним методом фінансування, особливо для мікропідприємців, нових підприємств і неприбуткових асоціацій.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Власюк С.А. Теоретико-методичні площини краудфандингу як інструменту залучення альтернативного джерела фінансування. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання в умовах COVID-19: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 листопада 2021 року / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. С. 53-55