Внутрішньогосподарський економічний механізм забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств

Немає доступних мініатюр
Дата
2004
Автори
Кепко, Валентина Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Харк. нац. аграр. ун-т
Інструкція
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кепко В.М. Внутрішньогосподарський економічний механізм забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств. / Сталий розвиток аграрного сектора економіки: Матеріали між нар. наук.-прак. конф. студ. і молодих учених, Харьків, 10-11 липня 2004./ Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2004. С. 106-110.