Реалії та перспективи розвитку агрострахування в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Бондаренко, Світлана Анатоліївна
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Університетські наукові записки
Інструкція
Представлено основні регламентовані та перспективні шляхи розвитку страхових компаній в умовах зниженого рівня державної фінансової підтримки аграрного сектору. Виявлено, що основними проблемами, які стримують розвиток агрострахування в Україні, є недостатня інформаційна обізнаність аграріїв, відсутність довіри до страхових компаній, незначна юридична підтримка, відсутність дієвого механізму управління ризиками у сільськогосподарському виробництві тощо. Розглянуто основні страхові компанії, які провадять свою діяльність на ринку агрострахування в Україні. Визначено, що основними видами страхових продуктів, котрі займають чільне місце на ринку агрострахування, є договори страхування: від загибелі посівів та майбутнього врожаю; втрат від падежу худоби; втрати, пошкодження та псування сільськогосподарської техніки тощо. Проаналізовано динаміку основних показників та динаміку сум страхових премій ринку агрострахування України. Виявлено, що в досить складних сучасних умовах діяльності як страхових компаній, так і агровиробників, що пов’язані з недосконалістю нормативно-правового забезпечення, недовірою до страхових компаній з боку клієнтів, посередницькі послуги є затребувані. Сформульовано, що нинішні умови господарювання викликали в сільськогосподарських товаровиробників перегляд системи захисту при визначенні причини страхового випадку. Виявлено, що основною проблемою при розрахунку страховою компанією сум страхових виплат набирають питання, що виникають при визначенні підстав при настанні страхового випадку та обчисленні обсягів заподіяної шкоди. Запропоновано для оцінки страхового випадку залучати аварійних комісарів, які б об’єктивно та незалежно надали експертний висновок і узгоджували інтереси страховика та страхувальника. Проте відсутність нормативно-законодавчої бази, що надає їм право робити відповідні висновки щодо страхових випадків, зазвичай ставляться під сумнів. Виявлено, що провадження діяльності аварійних комісарів в аграрній сфері знаходиться на стадії розвитку. Для реалізації державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників необхідним є залучення аварійних комісарів, які, взаємодіючи із безпосередніми учасниками страхових договірних відносин (страховиком та страхувальником), неупереджено та об’єктивно оцінять страхову подію та розрахують рівень завданих збитків на умовах платності. Саме тому діяльність аварійних комісарів необхідно регламентувати на законодавчому рівні.
Опис
Ключові слова
страхування, страхова премія, договір страхування, страхова компанія, аварійні комісари
Бібліографічний опис
Бондаренко Н.В., Власюк С.А. Реалії та перспективи розвитку агрострахування в Україні. Університетські наукові записки. № 2(66). 2018р. С. 272-281.