Агроекологічне обгрунтування контролю чисельності домінантних шкідливих організмів зернових колосових культур : монографія

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Мостов’як, І. І.
Мостов’як, С. М.
Полторецький, С. П.
Березовський, А. П.
Сержук, О. П.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Видавничо-поліграфічний центр "Візаві"
Інструкція
У монографії наведено теоретичне узагальненій та нове вирішення наукової проблеми контролю чисельності шкідливих видів організмів в агроценозах зернових колосових культур Центрального Лісостепу України, що забезпечує зниження біологічного і хімічного забруднення агроекосистем та збереження врожаю. При цьому встановлено, що в умовах стабільного потепління домінуючими видами шкідливих організмів є збудники кореневої гнилі, септоріозу листків, борошнистої роси, піренофорозу та комахи-фітофаги, які підвищують рівень біологічного забруднення агроценозів та посилюють екологічні ризики в агроекосистемах. Авторами розроблено: модель взаємовпливу різних чинників як на рослину-продуцент, гак і на переносників нірозів і мікоплазмозів; визначено, що зменшення норм внесення гербіцидів за сумісного застосування з біологічними препаратами і регуляторами росту спричиняє зниження пестицидного навантаження на рослини і ґрунт, підвищення фотосинтетичної продуктивності посівів і стійкості ґрунтової мікробіоти, а також зниження фітотоксичності ґрунту та підвищення його супресивності; теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено високу ефективність контролю чисельності шкідливих організмів за поєднання у бакових сумішах і гербіцидів, біологічних препаратів і регуляторів росту рослин.
Опис
Ключові слова
шкідливі організми, зернові колосіві культури, агроекологічне обгрунтування, агроценоз
Бібліографічний опис
Агроекологічне обгрунтування контролю чисельності домінантних шкідливих організмів зернових колосових культур : монографія [Текст] / І. І. Мостов’як, С. М. Мостов’як, С. П. Полторецький, А. П. Березовський, О. П. Сержук ; за ред І. І. Мостов’яка. Умань : Видавець "Сочинський М. М.", 2021. 328 с.