ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ АГРОСТРАХУВАННЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Непочатенко, Олена Олександрівна
Прокопчук, Олена Тодорівна
Мальований, Михайло Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
У статі сформовано та представлено авторський підхід щодо формування страхових відносин в аграрному секторі економіки базуючись на інноваційних підходах до використання потенціалу агрострахування. Досліджено та доведено: доцільність формування агрострахових відносин на основі інноваційних підходів щодо використання потенціалу агрострахування, що передбачає необхідність залучення ІТ-технологій до системи страхового захисту аграрного сектору економіки; вибудовування взаємодії між структурними елементами ринку на основі менеджменту якості, як базису забезпечення конкурентоспроможності страхової послуги на агростраховому ринку, й акцентуванні на реінжинірингу в агрострахуванні. Визначено, що інструментом сучасного відображення конкурентоспроможності товарів і послуг на агростраховому ринку виступає менеджмент якості, що є наскрізним аспектом управління страховою компанією і одним із ключових важелів забезпечення її конкурентоспроможності. Реалізація обґрунтованих авторських пропозицій дозволить підвищити рівень розвитку агрострахування через охоплення страховим захистом агровиробників з різними рівнями платоспроможного попиту та страховим компаніям посилити свої конкурентні позиції і вигідно вирізнятися на агростраховому ринку серед інших страховиків в найближчій перспективі.
Опис
Ключові слова
агрострахування, агростраховий ринок, інноваційні підходи, потенціал розвитку, стразові організації; агровиробники, ІТ-технології, менеджмент якості, реінжиніринг в агрострахуванні, agroinsurance, agroinsurance market, innovative approaches, development potential, rhinestone organizations; agricultural producers, IT technologies, quality management, reengineering in agricultural insurance
Бібліографічний опис
Непочатенко О. О, Прокопчук О. Т., Мальований М. І. Інноваційні підходи до використання потенціалу агрострахування. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. : Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2021. Випуск 98. Ч. 2. С. 6-20. DOI 10.31395/2415-8240-2021-98-2-6-20.