Внутрішній контроль як чинник ефективного управління аграрним підприємством

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Кепко, Валентина Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кепко В.М. Внутрішній контроль як чинник ефективного управління аграрним підприємством / В.М. Кепко // Теоретико-методологічні засади ефективного розвитку аграрного виробництва: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 24-25 квітня 2014 р. У 2 ч. Ч. 2. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, ХНАУ, 2014. – С. 162-163.