ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У ПОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД

Немає доступних мініатюр
Дата
2003-09-22
Автори
Каричковський, Василь Дмитрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ДОД ІАЕ 03127, Київ-127, вул. Героїв оборони, 8
Інструкція
Висвітлено теоретичні та організаційно-економічні проблеми впровадження внутрішньогосподарських економічних відносин в сільськогосподарських підприємствах в пореформений період. Проаналізовано процеси реформування в аграрному секторі економіки, визначено схеми та основні умови впровадження внутрішньогосподарських економічних відносин на підприємстві. Визначено моделі розвитку внутрішньогосподарських економічних відносин сільськогосподарських підприємств в пореформений період. Розроблено пропозиції щодо удосконалення внутрішньогосподарських економічних відносин аграрних підприємств. Запропоновано нові методичні підходи розробки комплексних у рослинництві та укрупнених нормативів витрат у тваринництві з допомогою ЕОМ. Рекомендовано нові підходи до системи управлінського та бухгалтерського обліку. Набуло подальшого вивчення питання матеріального стимулювання працівників в нових умовах господарювання.
Опис
Ключові слова
внутрішньогосподарські економічні відносини, господарський розрахунок, госпрозрахунковий дохід, норматив, розрахункова ціна, госпрозрахунковий підрозділ, орендні відносини
Бібліографічний опис
Внутрішньогосподарські економічні відносини в сільськогосподарських підприємствах у пореформений період : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Каричковський; Ін-т аграр. економіки УААН. - К., 2003. - 20 c. - укp.