Посилення стимулюючого впливу податку на додану вартість на інноваційно-інвестиційні процеси в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Боровик, Петро Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Інструкція
В статті проведено аналіз сучасного вітчиз- няного механізму справляння податку на додану вартість. На підставі результатів аналізу авторами обґрунтовано напрями вдосконалення порядку на- рахування та сплати цього податку, спрямовані на посилення його регулюючих властивостей.
Опис
The article is devoted to the analysis of modern domestic mechanism of collecting Value Added Tax. Based on the analysis results, the authors substantiate the directions of the improvement of the procedure of tax charge and payment, aimed at increasing of its regulatory properties.
Ключові слова
Податок на додану вартість, інноваційно-інвестиційні податкові знижки, спеціальний режим справляння ПДВ в аграрній сфері економіки, податкове регулювання, Податковий кодекс України
Бібліографічний опис
Боровик П. М. Посилення стимулюючого впливу податку на додану вартість на інноваційно-інвестиційні процеси в Україні / П. М. Боровик, О. Ю. Швабовський // Економічний вісник Донбасу. - 2014. - № 1. - С. 99-103.