Продовольча безпека та її забезпечення на регіональному рівні

Немає доступних мініатюр
Дата
2011
Автори
Тернавська, Інна Борисівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського національного університету садівництва
Інструкція
Досліджено теоретичні, методичні та практичні підходи щодо забезпечення та посилення продовольчої безпеки на рівні регіону. Визначено сутність продовольчої безпеки, її структуру, охарактеризовано основні принципи, чинники та загрози. Вивчено зарубіжний досвід щодо підходів до оцінки стану продовольчої безпеки, а також критерії, індикатори і порогові значення, що їх характеризують. Проведено аналіз ресурсного потенціалу АПК регіону. Досліджено функціонування агропромислового комплексу області та регіональної економіки в цілому. Проаналізовано рівень споживання основних продуктів харчування населенням області. Доведено необхідність державної підтримки сільськогосподарського виробництва на сучасному етапі. Обґрунтовано основні напрями та заходи забезпечення регіональної продовольчої безпеки, розроблено аналітичну модель інтегральної оцінки продовольчої безпеки, розраховано інтегральний показник, що комплексно характеризує рівень продовольчої безпеки на перспективу. Аргументовано доцільність розробки і реалізації регіональної стратегії продовольчої безпеки.
Опис
Ключові слова
безпека, продовольча безпека, регіон, продовольче забезпечення, сільськогосподарські підприємства, споживання, раціональне харчування, показники оцінки рівня продовольчої безпеки
Бібліографічний опис
Тернавська І.Б. Продовольча безпека та її забезпечення на регіональному рівні: автореф. дис. на здобут. наук. ступ. канд. екон. наук : 08.00.03 / І.Б. Тернавська ; Біла Церква. нац. аграрн. ун–т. — БЦ., 2011. — 20 с.