Методика розрахунку замкнутої системи опалення та вентиляції теплиць

Немає доступних мініатюр
Дата
2023
Автори
Кепко О.І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ТДАТУ
Інструкція
Економічна ефективність тепличного овочівництва досить суттєво залежить від вартості енергоносіїв, у зв’язку з чим впровадження енергозберігаючих технологій у тепличному овочівництві є питанням актуальним. Математична інтерпретація режимів та параметрів мікроклімату культиваційного приміщення дає можливість моделювати різні режими роботи опалювально-вентиляційного обладнання та аналізувати вплив на параметри мікроклімату тих чи інших технічних та технологічних рішень при проектуванні культиваційних приміщень. У даній роботі пропонується методика розрахунку замкнутої системи опалення та вентиляції The economic efficiency of greenhouse vegetable growing depends quite significantly on the cost of energy carriers, which is why the introduction of energy-saving technologies in greenhouse vegetable growing is an urgent issue. Mathematical interpretation of the modes and parameters of the microclimate of the cultivation room makes it possible to model different modes of operation of the heating and ventilation equipment and to analyze the influence on the parameters of the microclimate of certain technical and technological solutions in the design of cultivation rooms. This paper proposes a method of calculating a closed heating and ventilation system
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кепко О.І. Методика розрахунку замкнутої системи опалення та вентиляції теплиць / Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: електронне наукове фахове видання // ТДАТУ; гол. ред. д.т.н., проф. В.М. Кюрчев. – Мелітополь: ТДАТУ, 2023. – Вип. 13, том 2