Шляхи підвищення ефективності виробництва молока в регіоні

Немає доступних мініатюр
Дата
2008
Автори
Семенда, Дмитро Костянтинович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"
Інструкція
В статті на прикладі агроформувань Черкаської області розглядаються причини зменшення виробництва молока та напрямки підвищення його ефективності.
Опис
Ключові слова
ефективність виробництва, виробництво молока, молочна галузь, сільськогосподарські підприємства
Бібліографічний опис
Семенда Д. К. Шляхи підвищення ефективності виробництва молока в регіоні / Д. К. Семенда // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. відп. ред. С. І. Дем’яненко. – 2008. – Вип. 21. – С. 239–249.