КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Непочатенко, Олена Олександрівна
Пташник, Світлана Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
Інструкція
У статті проаналізовано сучасний стан конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств і розробка основних шляхів його покращення. Проведений аналіз стану сільського господарства Черкащини свідчить, що галузь є однією з провідних в економіці регіону, на її долю припадає близько п`ятої частини валового випуску продукції, товарів і послуг. Для підвищення конкурентної ситуації та ефективності роботи сільськогосподарських організацій, на нашу думку, в першу чергу необхідно створити дієвий економічний механізм шляхом здійснення державного регулювання і вдосконалення економічних відносин між партнерами в АПК.
Опис
The article analyzes the competitive environment of agricultural enterprises and the development of the main ways of its improvement. The analysis of the state of agriculture Cherkassy region shows that industry is one of the leading economy in the region, it accounts for about fifth of gross output, goods and services. To improve the competitive situation and efficiency of agricultural organizations, in our opinion, you first need to create an effective economic mechanism through government regulation and improvement of economic relations between the partners in agriculture.
Ключові слова
сільськогосподарські підприємства, конкурентне середовище, державне регулювання, економічний розвиток
Бібліографічний опис
Непочатенко О. О., Пташник С. А. Конкурентне середовище та напрямки економічного розвитку сільськогосподарських підприємств. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НУ«ОА». 2016. № 1(29). С. 48-54. шник С. А. Конкурентне середовище та напрямки економічного розвитку сільськогосподарських підприємств. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НУ«ОА». 2016. № 1(29). С. 48-54.