Investment attractiveness of ukrainian agrarian sector

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Власюк, Світлана Анатоліївна
Деркач, Тетяна Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС
Інструкція
У статті розглядаються проблеми інвестиційної привабливості аграрного сектору в Україні. Проаналізовано широкий спектр факторів, які виходять за межі аграрної політики, зокрема, макроекономічної політики. Викладено рейтинг інвестиційної привабливості аграрних галузей. Визначено комплексну стратегію підвищення інвестиційної привабливості України, яка включає ряд компонентів у контексті підтримки та розвитку як поточних порівняльних переваг економічної системи, так і майбутніх, що відповідають світовим тенденціям економічного розвитку та забезпечують принципи економічної безпеки України.
Опис
Ключові слова
Інвестиції, інновації, інвестиційна привабливість, капітальні вкладення, фінансові ресурси, аграрний сектор
Бібліографічний опис
Бондаренко Н. В. Власюк С. А. Деркач Т.А. Investment attractiveness of ukrainian agrarian sector. Збірник наукових праць УНУС / Редкол.: О.О. Непочатенко та ін. Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2021. Вип. 98. Ч.2 : Економічні науки. С.195-203.