Крайові умови в задачах теплопровідності

Немає доступних мініатюр
Дата
2023-05-01
Автори
Керко О.І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
MDPC Publishing
Інструкція
Важливим показником технологічних процесів та апаратів є густина теплового потоку q (Вт/м2) тобто кількість теплової або променистої енергії, що проходить крізь одиницю поверхні апарата чи продукту за одиницю часу. Ця характеристика відповідає інтенсивності теплових процесів, інформацію про неї треба знати під час проектування, налагоджування та експлуатації обладнання. До середини 20-го століття не було серійних приладів для вимірювання q, кожен дослідник робив досить складні прилади або установки, що базувалися на одному з кількох принципів. Основним принципом було визначення q на основі вимірювання кількості підведеної до якоїсь речовини теплоти Q, відповідної поверхні F (м2) та часу τ (с). An important indicator of technological processes and devices is the heat flow density q (W/m2), i.e. the amount of thermal or radiant energy that passes through a unit of the surface of the device or product per unit of time. This characteristic corresponds to the intensity of thermal processes, information about it should be known during the design, adjustment and operation of the equipment. Until the middle of the 20th century, there were no mass-produced instruments for measuring q, and each researcher made quite complex instruments or setups based on one of several principles. The main principle was the determination of q based on the measurement of the amount of heat Q supplied to some substance, corresponding to the surface F (m2) and time τ (s).
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Керко О.І. Крайові умови в задачах теплопровідності. Scientific progress: innovations, achievements and prospects : Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. MDPC Publishing, Munich, Germany. 1–3 May. 2023 р. Munich, 2023. С. 134–137